Teelt

Uitgangsmateriaal

Wij besteden veel aandacht aan de teelt om een hoogwaardig product te kweken voor de consumentenmarkt. De aanvang van de teelt vindt plaats bij gerenommeerde plantgoedkwekers. Zij vermeerderen de planten door zaaien, stekken of enten en leveren kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal. Dit plantgoed wordt in de winter gesnoeid en potklaar opgeslagen in de koelcel bij -2 ºC. Het oppotproces vindt plaats aan een oppotlijn die bestaat uit een potmachine, afstrooier en afzetrobot.

Teelt

Door de potgrond wordt een basisbemesting van langzaam werkende meststoffen gemengd die de plant gedurende de teelt, maar ook daarna gedurende het verblijf op het verkooppunt, van voedingsstoffen voorzien. Bij kwetsbare producten wordt Perlite toegevoegd om de grond extra luchtig te maken. Om onkruid en mosgroei tegen te gaan, wordt de toplaag van de pot afgestrooid met afdekmateriaal dat snel opdroogt waardoor kieming van ongewenste begroeiing wordt voorkomen. Middels rolconainers op karren worden de planten naar de velden getransporteerd en vervolgens met een plantentruck op de containervelden geplaatst. In de zomer worden de gewassen gesnoeid en wijder gezet. De planten worden op een bufferband geplaatst waarna ze middels een lopende band onder een snoeimachine doorlopen. Vervolgens worden ze weer gebufferd en met de plantentruck op het veld gezet. De plantentruck is dan uitgerust met een wijderzetvork de potten op een vooraf ingestelde plantafstand plaatst. Haagconiferen worden handmatig geknipt. Om het omwaaien te voorkomen, staan die in plantenrekken wat tevens een vaste plantafstand garandeert.

Beregening

De gewassen worden besproeid met regenwater dat in grote bassins wordt opgeslagen. In geval van grote droogte wordt van grondwater gebruik gemaakt dat middels omgekeerde osmose wordt gezuiverd. Voor het watergeefproces staan ons twee moderne installaties ter beschikking die meestentijds s’nachts de planten beregenen. Tevens wordt dan extra bemesting toegevoegd waarvan de receptuur is afgestemd op het seizoen en de behoefte van de plant. De containervelden bestaan uit een waterdoorlatend bovendoek waaronder een laag van 10 cm lavagesteente zorgt voor een verticale waterafvoer. Daaronder ligt folie met daarin drainsleuven die zorgen voor de afvoer naar de waterbassins. Zodoende worden restanten gewasbeschermingsmiddelen opgevangen en meststoffen hergebruikt.

Verzorging

In de zomer worden de gewassen gesnoeid en wijdergezet. De planten worden op een bufferband geplaatst waarna ze middels een lopende band onder een snoeimachene doorlopen. Vervolgens worden ze weer gebufferd en met de plantentruck op het veld gezet. De plantentruck is dan uitgerust met een wijderzetvork die de potten op een vooraf ingestelde plantafstand plaatst. Haagconiferen worden handmatig geknipt. Om het omwaaien te voorkomen, staan die in plantenrekken wat tevens een vaste plantafstand garandeert. Schaduwminnende soorten worden in een schaduwhal geplaatst met een beweegbaar scherm. Voor ziektegevoelige gewassen is er een cabrioletkas. De planten staan hier in een beschermde omgeving die de invloed van extreme weersomstandigheden tegengaat.

Assortiment

Een deel van het zwakgroeiende assortiment wordt geteeld in de vollegrond. Dit betreft veelal geënte dwergconiferen. Dit wordt uitbesteed aan een kweker in de omgeving die deze planten in twee of drie jaar tijd opkweekt. In het najaar worden deze planten opgepot zodat ze nog doorkiemen voor de winter. Op deze wijze zijn we in staat om een assortiment met grote verscheidenheid te kweken.