Historie

Anno 1929

De wortels van het bedrijf liggen in Hazerswoude. De grondlegger Cor Bremmer begon in 1929 met het kweken van rozen. In de jaren 60 startte zoon Paul zijn eigen bedrijf in Waddinxveen. Begin jaren ’70 werd door zijn zoons Piet en Jaap grond gekocht in Waddinxveen. Zij zetten het ouderlijk bedrijf voort. Zij zijn één van de eerste kwekers geweest die in pot zijn gaan kweken en hebben pionierswerk verricht in de containerteelt. Rond de eeuwwisseling heeft de volgende generatie zijn intrede gedaan. 1 januari 2006 zijn Boomkwekerij C. Bremmer & Zn en P. Bremmer Boomkwekerij gefuseerd en is het uitgegroeid tot wat het nu is.

Anno nu

Met name de laatste 10 jaar heeft de specialisatie in de coniferen plaatsgevonden. Het bedrijf heeft twee locaties aan de Henegouwernesse / Kromme Esse in Waddinxveen. Op de ene kwekerij vindt voornamelijk de teelt plaats van coniferen in een 3-liter pot. Op het andere bedrijf worden hoofdzakelijk de haagconiferen en 5-liters gekweekt. De totale oppervlakte beslaat 10 ha en er werken naast de twee ondernemers ca 20 fulltime medewerkers waarvan twee met een lichte beperking (zgn. wajongers).